TKGM Parsel Sorgu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Communication

com.tkgm.parselsorgu

Türkiyedeki parsellerin çeşitli sorgu kriterlerine göre • İdari Sorgu( İl, İlçe, Mahalle, Ada, Parsel hiyerarşisi içerisinde) • Adres Sorgu ( Girilen adrese göre sorgulama) • Koordinat sorgu ( Girilen koordinat değerlerine göre sorgulama) • Harita üzerinden sorgulama ( Harita üzerinden seçilen koordinata göre sorgulama) sorgulanması ve bulunan parsellerin • Öznitelik bilgilerinin o il, ilce, mahalle, ada ve parsel bilgileri o Yüzlöçüm bilgisi o Pafta bilgisi o Mevki bilgisi o Nitelik bilgisi • Coğrafi bilgilerinin o Koordinat bilgisi gösterilmesi sağlanmaktadır. Bulunan parsellerin koordinat ve bilgilerinin uygulama üzerinden o Pdf o Kml o Geo Json olarak indirilmesi sağlanmaktadır Bulunan parsellere rota servis sağlayıcıları (Google map, Bing map, Yandex Map vs) ile rotalama yapılması sağlanmaktadır Bilgilendirme - Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS) ile tapu ve kadastro bilgilerinin uyumlaştırılma çalışmaları ve kontrolleri kurumumuz tarafından yapılmaktadır. - Bu uygulama ile MEGSİS kapsamında tapu verileri ile uyumlaştırılması tamamlanmış kadastro bilgilerine ait temel bilgiler sunulmaktadır. - Görüntülenen kayıtlar ile elinizde bulunan bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde ilgili tapu ve/veya kadastro müdürlüğüne müracaat ediniz. - Taşınmaza ait konum bilgileri test amacı ile yaklaşık koordinatlarla sunulmaktadır. - BU UYGULAMADA SUNULAN BİLGİLER RESMİ VE TİCARİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.../div

According to various queries by the plots in Turkey • Query Manager (provincial, district, neighborhood, Island, in the Parcel hierarchy) • Address Query (inquiry based on the entered address) • Coordinate queries (queries based on coordinates entered value) • questioning over the map (query by coordinates selected on map) questioning and found parcels • The attribute information that city, county, neighborhood, land registration and property information My information is that Yüzlöç he Sheet information o Location information Qualities that information • Geographical Information o Coordinate information Display is provided. The information contained on the application of the coordinates and parcel it Pdf he Kml o Geo Json It is available to be downloaded Found route to the parcel service providers (Google map, map Bing, Yandex Map, etc.) are provided with routing done Information - Spatial Property System (MEGSIS) and the harmonization of land registry and cadastre information studies and checks are carried out by our organization. - With this application it will be aligned with MEGSİS data are presented under the title of completed basic cadastral information. - If there is a mismatch between land related information with the records displayed in your hands and / or be referred to the cadastral office. - Immovable property belonging to the location information is presented in approximate coordinates with the purpose of testing. - THE INFORMATION PROVIDED IN PRACTICE AND COMMERCIAL PROPERTY USED IN OFFICIAL ...Alphabetical

Genres