Woordzoeker

e3games

Word

com.e3games.wordsearchdutch

Woordzoekpuzzels Een van de beste Woordzoeker spellen op de markt. ★ Woordzoeker met verschillende soorten moeilijkheidsgraden, van klein 9 x 9 tot normaal 11 x 11 of zelfs groot 13 x 13 ★ Je huidige spel raakt nooit verloren, de spel is automatisch opgeslagen zodat je je spel kan vervolgen waar je gebleven was. ★ Je zou nooit dezelfde soort Woordzoeker kunnen spelen Eindeloze mogelijkheden ★ Beschikbaar voor jouw mobiele telefoon, 7 inch tablet of 10 inch hd telefoons en ook lage en kleine telefoons ★ Er zijn 10 items om uit te kiezen. - Woordenboek - Kleren - Sport - Voedsel - Dieren - Lichaam - Landen - Keuken - Onderwijs - Vervoer ★ Heeft 3 moeilijkheidsgraden. - Makkelijk - Normaal - Moeilijk Een woordzoeker is een puzzel of woordspel, waarbij een bepaald aantal woorden gevonden moeten worden in een blok gevuld met letters. Deze woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven zijn, alsmede zowel horizontaal als verticaal als diagonaal. Dezelfde letters kunnen meerdere keren gebruikt worden. Woordzoekers staan net als kruiswoordpuzzels vaak in kranten en tijdschriften. Ook worden ze soms gebruikt als lesmateriaal bij het leren van spelling./div

Word Search Puzzles One of the best Word Search games on the market. ★ wordsearch with different kinds of difficulty, from small 9 x 9 and 11 x 11 normal or even large 13 x 13 ★ Your current game is never lost, the game is automatically saved so you can continue your game where you left off. ★ You could never play the same sort Word Search Endless possibilities ★ Available for your mobile phone, 7 inch tablet or 10 inch HD phones and also low and small phones ★ There are 10 items to choose from. - Dictionary - Clothes - Sports - Food - Animals - Body - Countries - Kitchen - Education - Transport ★ Has 3 levels of difficulty. - Easily - Normal - Difficult A word search puzzle or a word game in which a certain number of words to be found in a block filled with letters. These words can be written from left to right as well as from right to left, as well as horizontally and vertically and diagonally. The same letters can be used several times. Puzzles are like crossword puzzles frequently in newspapers and magazines. They are also sometimes used as teaching material when learning spelling.wheel of fortune free play
word cookies

Alphabetical

Genres